Ng??y 19 th??ng 10 | 09:00 PM
BLAZERS TRAIL PORTLAND
BLAZERS TRAIL PORTLAND
- -
@
- -
Vua Sacramento
Vua Sacramento

Portland Trail Blazers t?i Sacramento Kings
cách chơi fifa online 3m trên điện thoại T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Th? T? Ng??y 19 th??ng 10 09:00 chi?u
Golden 1 Center - Sacramento

Trail Blazers t?i Kings T? l? c??c t?t nh?t

Th? T? Ng??y 19 th??ng 10 09:00 chi?u
Truy?n ?i
D??ng ti?n
Tr??n d??i
Por
@ SAC
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

Trail Blazers t?i Kings ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
Por
0 %%
+1 -110
+1 -110
SAC
0 %%
-1 -110
-1 -110
Por
0 %%
+101
+101
SAC
0 %%
-122
-120
Por
0 %%
-224 -110
-224 -110
SAC
0 %%
+224 -110
+224 -110

Trail Blazers t?i Kings Xu h??ng t? l? c??c

Trail Blazers t?i Kings C??c nh?? l?nh ??o m??a

Por F-C
Drew eubanks
318 Pts
?i?m
F-C SAC
Domantas Sabonis
283 Pts
Por F-C
Drew eubanks
186 Reb
Rebound
F-C SAC
Domantas Sabonis
185 Reb
Por G
Brandon Williams
90 AST
H? tr?
F-C SAC
Domantas Sabonis
87 AST

Trail Blazers t?i Kings H? s? nh??m

Por Por
S? li?u th?ng k??
SAC SAC
27-55 Ghi l?i 30-52
10-31/17-24 Away/nh?? 14-27/16-25
mi?n Tay H?i ngh? mi?n Tay
Tay B?c Phan c?ng Th??i B??nh D??ng
0-10 10 cu?i c??ng 5-5
L11 V?t W1
-8,88 ?i?m kh??c bi?t -5,46
11-41 Tr?? ch?i ???c quy?t ??nh b?i> 10 11-30
1-5 Tr?? ch?i ???c quy?t ??nh b?i> 3 7-8
26-30 Game ghi ?i?m 100+ 29-35

Trail Blazers t?i Kings Tr?? ch?i cu?i c??ng

Por Trail Blazers
SAC Kings
Ng??y 2 th??ng 4 n?m 2022
@
San San
L 130-111
Ng??y 31 th??ng 3 n?m 2022
Vs
C?NG KH?NG C?NG KH?NG
L 107-117
Ng??y 29 th??ng 3 n?m 2022
Vs
OKC OKC
L 131-134
Ng??y 26 th??ng 3 n?m 2022
Vs
Hou Hou
L 106-125
24 th??ng 3 n?m 2022
Vs
San San
L 96-133
Ng??y 31 th??ng 3 n?m 2022
@
Hou Hou
W 118-121
Ng??y 20 th??ng 3 n?m 2022
Vs
PH? PH?
L 124-127
17 th??ng 2 n?m 2022
@
Chi Chi
L 125-118
Ng??y 6 th??ng 2 n?m 2022
Vs
OKC OKC
W 113-103
Ng??y 4 th??ng 2 n?m 2022
@
GS GS
L 126-114

Trail Blazers t?i Kings Play b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Trail Blazers t?i Kings Boxscore

BLAZERS TRAIL PORTLAND BLAZERS TRAIL PORTLAND
Vua Sacramento Vua Sacramento
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NBA t?t nh?t
Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng ho?c thua tr??n NBA

??t c??c ngay bay gi?