• Bookies
  • Tác giả
  • Noah Strang
Noah Strang cho xps3.com

Noah Strang

Noah Strang là một phóng viên tự do cho xps3.com với nhiều kinh nghiệm trong thế giới đánh bạc và thẻ thể thao thể thao. Ông đã làm việc như NHL Media được công nhận và đóng góp cho nhiều ấn phẩm trên web.