Ng??y 11 th??ng 9 | 12:00 t?i
New Orleans Saints
New Orleans Saints
- -
@
- -
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons

New Orleans Saints t?i Atlanta Falcons
lịch đá wc 2022 T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Ch? nh?t Ng??y 11 th??ng 9 12:00 t?i
San v?n ??ng Mercedes -Benz - Atlanta

C??c v? th??nh t?i Falcons T? l? c??c t?t nh?t

Ch? nh?t Ng??y 11 th??ng 9 12:00 t?i
Truy?n ?i
D??ng ti?n
Tr??n d??i
KH?NG
@ ATL
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

C??c v? th??nh t?i Falcons ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
KH?NG
77%
-3,5 -108
-5,5 -109
ATL
23%
+3,5 -111
+5,5 -111
KH?NG
76%
-186
-223
ATL
24%
+157
+184
KH?NG
50%
-42 -110
-42,5 -111
ATL
50%
+42 -110
+42,5 -110

C??c v? th??nh t?i Falcons Xu h??ng t? l? c??c

C??c v? th??nh t?i Falcons C??c nh?? l?nh ??o m??a

KH?NG QB
Drew Brees
2942 Yds
?i qua
QB ATL
Matt Ryan
3968 Yds
KH?NG QB
S??ch Ian
71 Yds
V?i v??ng
RB ATL
Todd Gurley II
678 Yds
KH?NG WR
Emmanuel Sanders
726 Yds
Nh?n
WR ATL
Julio Jones
771 Yds

C??c v? th??nh t?i Falcons H? s? nh??m

KH?NG KH?NG
S? li?u th?ng k??
ATL ATL
0-0 Ghi l?i 0-0
1-1/0-0 Away/nh?? 0-2/0-0
NFC H?i ngh? NFC
NFC_South Phan c?ng NFC_South
L1 V?t L2
0 Th?ng l?i % 0
43 ?i?m cho 23
47 ?i?m ch?ng l?i 37
7 X?p h?ng h?i ngh? 3
S? kh??c bi?t v? ch?m

C??c v? th??nh t?i Falcons Tr?? ch?i cu?i c??ng

KH?NG Th??nh
ATL Falcons
Ng??y 20 th??ng 8 n?m 2022
@
GB GB
L 20-10
Ng??y 14 th??ng 8 n?m 2022
@
Hou Hou
L 17-13
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
@
ATL ATL
W 20-30
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
Vs
XE H?I XE H?I
W 18-10
28 th??ng 12 n?m 2021
Vs
Mia Mia
L 3-20
Ng??y 23 th??ng 8 n?m 2022
@
NYJ NYJ
L 24-16
Ng??y 12 th??ng 8 n?m 2022
@
Det Det
W 23-27
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
Vs
KH?NG KH?NG
L 20-30
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
@
BUF BUF
L 29-15
Ng??y 26 th??ng 12 n?m 2021
Vs
Det Det
W 20-16

C??c v? th??nh t?i Falcons ch?i b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Saints t?i Falcons Boxscore

New Orleans Saints New Orleans Saints
Atlanta Falcons Atlanta Falcons
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NFL t?t nh?t
Caesars

??t c??c kh?ng c?? r?i ro v??o NFL l??n ??n $ 1.500

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000 Tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng ho?c thua tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?