27 th??ng 8 | 08:00 PM
Viking Minnesota
Viking Minnesota
- -
@
- -
Dencer broncos
Dencer broncos

Minnesota Vikings t?i Denver Broncos
lịch vietnam đá T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 08:00 PM
Trao quy?n cho tr??ng t?i Mile High - Denver

Ng??i Viking t?i Broncos T? l? c??c t?t nh?t

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 08:00 PM
Truy?n ?i
D??ng ti?n
Tr??n d??i
T?i thi?u
@ C??I HANG
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

Ng??i Viking t?i Broncos ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
T?i thi?u
0 %%
+2,5 -111
-1 -108
C??I HANG
0 %%
-2,5 -110
+1 -112
T?i thi?u
34%
+108
-112
C??I HANG
66%
-128
-107
T?i thi?u
65%
-38,5 -110
-35,5 -110
C??I HANG
35%
+38,5 -110
+35,5 -110

Ng??i Viking t?i Broncos Xu h??ng t? l? c??c

Ng??i Viking t?i Broncos C??c nh?? l?nh ??o m??a

T?i thi?u QB
Kellen Mond
201 Yds
?i qua
QB C??I HANG
Teddy Bridgewater
3052 Yds
T?i thi?u RB
Ty Chandler
69 Yds
V?i v??ng
RB C??I HANG
Phillip Lindsay
502 Yds
T?i thi?u Te
Tyler Conklin
593 Yds
Nh?n
Te C??I HANG
Noah Fant
670 Yds

Ng??i Viking t?i Broncos H? s? nh??m

T?i thi?u T?i thi?u
S? li?u th?ng k??
C??I HANG C??I HANG
0-0 Ghi l?i 0-0
0-1/1-0 Away/nh?? 0-1/0-1
AFC H?i ngh? NFC
afc_west Phan c?ng nfc_north
L1 V?t L2
0 Th?ng l?i % 0
32 ?i?m cho 27
49 ?i?m ch?ng l?i 43
16 X?p h?ng h?i ngh? 12
S? kh??c bi?t v? ch?m

Ng??i Viking t?i Broncos Tr?? ch?i cu?i c??ng

T?i thi?u Ng??i Viking
C??I HANG Broncos
Ng??y 20 th??ng 8 n?m 2022
Vs
SF SF
L 7-17
Ng??y 14 th??ng 8 n?m 2022
@
Lv Lv
L 26-20
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
Vs
Chi Chi
W 31-17
Ng??y 3 th??ng 1 n?m 2022
@
GB GB
L 37-10
Ng??y 26 th??ng 12 n?m 2021
Vs
Lar Lar
L 23-30
Ng??y 20 th??ng 8 n?m 2022
@
BUF BUF
L 42-15
Ng??y 14 th??ng 8 n?m 2022
Vs
DAL DAL
W 17-7
Ng??y 8 th??ng 1 n?m 2022
Vs
KC KC
L 24-28
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
@
Lac Lac
L 34-13
Ng??y 26 th??ng 12 n?m 2021
@
Lv Lv
L 17-13

Ng??i Viking t?i Broncos ch?i b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Ng??i Viking t?i Broncos Boxscore

Viking Minnesota Viking Minnesota
Dencer broncos Dencer broncos
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NFL t?t nh?t
Caesars

??t c??c kh?ng c?? r?i ro v??o NFL l??n ??n $ 1.500

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000 Tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng ho?c thua tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?