27 th??ng 8 | 06:00 PM
Ch? huy Washington
Ch? huy Washington
- -
@
- -
Qu? qu? Baltimore
Qu? qu? Baltimore

Ch? huy Washington t?i Baltimore Ravens
newbee dota 2 T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 06:00 PM
San v?n ??ng Ngan h??ng M & T

Ch? huy t?i Ravens T? l? c??c t?t nh?t

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 06:00 PM
Truy?n ?i
Tr??n d??i
L??
@ BAL
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

Ch? huy t?i Ravens ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
L??
0 %%
+6 -110
+6 -110
BAL
0 %%
-6 -110
-6 -110
L??
72%
-39,5 -108
-39,5 -111
BAL
28%
+39,5 -112
+39,5 -109

Ch? huy t?i Ravens Xu h??ng t? l? c??c

Ch? huy t?i Ravens C??c nh?? l?nh ??o m??a

L?? QB
Alex Smith
1582 Yds
?i qua
QB BAL
Josh Johnson
304 Yds
L?? WR
DeAndre Carter
89 Yds
V?i v??ng
RB BAL
Devonta Freeman
576 Yds
L?? WR
Adam Humphries
383 Yds
Nh?n
WR BAL
M??u nau Marquise
1008 Yds

Ch? huy t?i Ravens H? s? nh??m

L?? L??
S? li?u th?ng k??
BAL BAL
0-0 Ghi l?i 0-0
0-1/0-1 Away/nh?? 1-0/1-0
NFC H?i ngh? AFC
NFC_EAST Phan c?ng AFC_NORTH
L2 V?t W2
0 Th?ng l?i % 0
35 ?i?m cho 47
47 ?i?m ch?ng l?i 27
13 X?p h?ng h?i ngh? 13
S? kh??c bi?t v? ch?m

Ch? huy t?i Ravens Tr?? ch?i cu?i c??ng

L?? Ch? huy
BAL qu? ?en
Ng??y 20 th??ng 8 n?m 2022
@
KC KC
L 24-14
Ng??y 13 th??ng 8 n?m 2022
Vs
XE H?I XE H?I
L 21-23
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
@
NYG NYG
W 7-22
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
Vs
Phi Phi
L 16-20
27 th??ng 12 n?m 2021
@
DAL DAL
L 56-14
Ng??y 22 th??ng 8 n?m 2022
@
ARI ARI
W 17-24
Ng??y 11 th??ng 8 n?m 2022
Vs
M??I M??I
W 23-10
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
Vs
H? H?
L 13-16
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
Vs
Lar Lar
L 19-20
Ng??y 26 th??ng 12 n?m 2021
@
Cin Cin
L 41-21

Ch? huy t?i qu? ch?i b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Ch? huy t?i Ravens Boxscore

Ch? huy Washington Ch? huy Washington
Qu? qu? Baltimore Qu? qu? Baltimore
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NFL t?t nh?t
Caesars

??t c??c kh?ng c?? r?i ro v??o NFL l??n ??n $ 1.500

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000 Tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng ho?c thua tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?