27 th??ng 8 | 06:00 PM
Alabama State Hornets
Alabama State Hornets
- -
@
- -
Howard Bison
Howard Bison

Alabama State Hornets t?i Howard Bison
ngày mai việt nam đá mấy giờ T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 06:00 PM
San v?n ??ng Center Parc - Atlanta

Hornets t?i Bison T? l? c??c t?t nh?t

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 06:00 PM
Truy?n ?i
D??ng ti?n
Tr??n d??i
Alst
@ TH? N??O
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

Hornets t?i Bison ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
Alst
0 %%
-2,5 -110
-2 -109
TH? N??O
0 %%
+2,5 -110
+2 -112
Alst
0 %%
-188
-130
TH? N??O
0 %%
+165
+109
Alst
0 %%
-54,5 -110
-54,5 -109
TH? N??O
0 %%
+54,5 -110
+54,5 -112

Hornets t?i Bison Xu h??ng t? l? c??c

Hornets t?i Bison H? s? nh??m

Alst Alst
S? li?u th?ng k??
TH? N??O TH? N??O
0-0 Ghi l?i 0-0
/ Away/nh?? /
MEAC H?i ngh? SWAC
FCS Phan c?ng FCS
V?t
0 Th?ng l?i % 0
?i?m cho
?i?m ch?ng l?i
X?p h?ng h?i ngh?
S? kh??c bi?t v? ch?m

Hornets t?i Bison Play b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Hornets t?i Bison Boxscore

Alabama State Hornets Alabama State Hornets
Howard Bison Howard Bison
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NCAAF t?t nh?t
Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?