27 th??ng 8 | 06:30 chi?u
V?nh Tampa Buccaneers
V?nh Tampa Buccaneers
- -
@
- -
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts

Tampa Bay Buccaneers t?i Indianapolis Colts
soi keo truc tuyen T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 06:30 chi?u
San v?n ??ng d?u Lucas

Buccaneers t?i Colts T? l? c??c t?t nh?t

Th? b?y Ng??y 27 th??ng 8 06:30 chi?u
Truy?n ?i
Tr??n d??i
TB
@ Ind
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

Buccaneers t?i Colts ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
TB
0 %%
+5,5 -110
+3 -111
Ind
0 %%
-5,5 -110
-3 -109
TB
58%
-38,5 -111
-41.5 -111
Ind
42%
+38,5 -110
+41,5 -109

Buccaneers t?i Colts Xu h??ng t? l? c??c

Buccaneers t?i Colts C??c nh?? l?nh ??o m??a

TB QB
Kyle Trask
363 Yds
?i qua
QB Ind
Philip Rivers
4169 Yds
TB RB
Ke'Shawn Vaughn
73 Yds
V?i v??ng
QB Ind
Carson Wentz
215 Yds
TB WR
Antonio Brown
545 Yds
Nh?n
WR Ind
Zach Pascal
384 Yds

Buccaneers t?i Colts H? s? nh??m

TB TB
S? li?u th?ng k??
Ind Ind
0-0 Ghi l?i 0-0
0-1/0-1 Away/nh?? 0-1/0-1
AFC H?i ngh? NFC
AFC_South Phan c?ng NFC_South
L2 V?t L2
0 Th?ng l?i % 0
50 ?i?m cho 27
54 ?i?m ch?ng l?i 39
4 X?p h?ng h?i ngh? 6
S? kh??c bi?t v? ch?m

Buccaneers t?i Colts Tr?? ch?i cu?i c??ng

TB Buccaneers
Ind COLTS
Ng??y 20 th??ng 8 n?m 2022
@
M??I M??I
L 13-3
Ng??y 13 th??ng 8 n?m 2022
Vs
Mia Mia
L 24-26
Ng??y 23 th??ng 1 n?m 2022
Vs
Lar Lar
L 27-30
Ng??y 16 th??ng 1 n?m 2022
Vs
Phi Phi
W 31-15
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
Vs
XE H?I XE H?I
W 41-17
Ng??y 20 th??ng 8 n?m 2022
Vs
Det Det
L 26-27
Ng??y 13 th??ng 8 n?m 2022
@
BUF BUF
L 27-24
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
@
JAC JAC
L 26-11
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
Vs
Lv Lv
L 20-23
Ng??y 26 th??ng 12 n?m 2021
@
ARI ARI
W 16-22

Buccaneers t?i Colts ch?i b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Buccaneers t?i Colts Boxscore

V?nh Tampa Buccaneers V?nh Tampa Buccaneers
Indianapolis Colts Indianapolis Colts
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NFL t?t nh?t
Caesars

??t c??c kh?ng c?? r?i ro v??o NFL l??n ??n $ 1.500

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000 Tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng ho?c thua tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?