• Bookies
  • Tác giả
  • Adam Warner
Adam Warner cho xps3.com

Adam Warner

Adam Warner là một nhà phê bình chuyên gia cho xps3.com. Ông là tác giả của "Giao dịch biến động tùy chọn: Chiến lược thu lợi nhuận từ Chuột thị trường", một cựu nhà văn tài chính cho nghiên cứu Schaeffers, và nhà văn tự do cho minyanville.com và streetinsight.com. Trước đây Adam là một nhà sản xuất thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Mỹ và tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins.