Ng??y 28 th??ng 8 | 12:00 t?i
Ng??i kh?ng l? New York
Ng??i kh?ng l? New York
- -
@
- -
M??y bay ph?n l?c New York
M??y bay ph?n l?c New York

Ng??i kh?ng l? New York t?i New York Jets
tttt bd T? l? c?? c??c v?? m? khuy?n m?i

Ch? nh?t Ng??y 28 th??ng 8 12:00 t?i
San v?n ??ng MetLife - East Rutherford

Ng??i kh?ng l? t?i Jets T? l? c??c t?t nh?t

Ch? nh?t Ng??y 28 th??ng 8 12:00 t?i
Truy?n ?i
D??ng ti?n
Tr??n d??i
NYG
@ NYJ
So s??nh t?t c? c??c t? l? c??c

Cung c?p c??c m?n th? thao h??ng ??u

Caesars

B?o hi?m ??t c??c ??u ti??n l??n ??n $ 1,250 + 1.000 T??n d?ng c?p + 1.000 T??n d?ng th??ng
M? khuy?n m?i: Bookiesfull

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng hay thua

??t c??c ngay bay gi?

H?n 21 ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n ??p d?ng

Ng??i kh?ng l? t?i Jets ?o??n k?t

Th? tr??ng C?? c??c % M? Hi?n h??nh T? l? c??c t?t nh?t
NYG
0 %%
+3 -110
+4,5 -110
NYJ
0 %%
-3 -110
-4,5 -110
NYG
24%
+130
+176
NYJ
76%
-152
-213
NYG
81%
-38 -110
-38 -110
NYJ
19%
+38 -110
+38 -110

Ng??i kh?ng l? t?i Jets Xu h??ng t? l? c??c

Ng??i kh?ng l? t?i Jets C??c nh?? l?nh ??o m??a

NYG QB
Mike Glennon
790 Yds
?i qua
QB NYJ
Sam Darnold
2208 Yds
NYG RB
Wayne Gallman Jr.
682 Yds
V?i v??ng
RB NYJ
Frank Gore
653 Yds
NYG Te
Evan Engram
408 Yds
Nh?n
WR NYJ
Breshad Perriman
505 Yds

Ng??i kh?ng l? t?i Jets H? s? nh??m

NYG NYG
S? li?u th?ng k??
NYJ NYJ
0-0 Ghi l?i 0-0
1-0/1-0 Away/nh?? 1-0/1-0
AFC H?i ngh? NFC
AFC_EAST Phan c?ng NFC_EAST
W2 V?t W2
0 Th?ng l?i % 0
48 ?i?m cho 48
37 ?i?m ch?ng l?i 43
3 X?p h?ng h?i ngh? 1
S? kh??c bi?t v? ch?m

Ng??i kh?ng l? t?i Jets Tr?? ch?i cu?i c??ng

NYG Ng??i kh?ng l?
NYJ M??y bay ph?n l?c
Ng??y 21 th??ng 8 n?m 2022
Vs
Cin Cin
W 25-22
Ng??y 11 th??ng 8 n?m 2022
@
Ne Ne
W 21-23
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
Vs
L?? L??
L 7-22
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
@
Chi Chi
L 29-3
Ng??y 26 th??ng 12 n?m 2021
@
Phi Phi
L 34-10
Ng??y 23 th??ng 8 n?m 2022
Vs
ATL ATL
W 24-16
Ng??y 12 th??ng 8 n?m 2022
@
Phi Phi
W 21-24
Ng??y 9 th??ng 1 n?m 2022
@
BUF BUF
L 27-10
Ng??y 2 th??ng 1 n?m 2022
Vs
TB TB
L 24-28
Ng??y 26 th??ng 12 n?m 2021
Vs
JAC JAC
W 26-21

Ng??i kh?ng l? t?i Jets ch?i b?ng c??ch ch?i

Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n ?? ch?i.

Ng??i kh?ng l? t?i Jets Boxscore

Ng??i kh?ng l? New York Ng??i kh?ng l? New York
M??y bay ph?n l?c New York M??y bay ph?n l?c New York
Hi?n t?i, kh?ng c?? d? li?u c?? s?n cho ngu?n c?p d? li?u Boxscore.
C??c trang web c?? c??c NFL t?t nh?t
Caesars

??t c??c kh?ng c?? r?i ro v??o NFL l??n ??n $ 1.500

??t c??c ngay bay gi?
Betmgm

??t c??c kh?ng c?? r?i ro l??n ??n $ 1.000 Tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?
Fanduel

C?? c??c $ 5 L?y $ 150, Th?ng ho?c thua tr??n NFL

??t c??c ngay bay gi?